Miljö & Kvalitet

Eklunds Vent & Plåt har FR2000-certifiering sedan juni 2015. FR2000 är ett ledningssystem för alla organisationer, och certifieringen innebär att vi uppfyller särkillda krav för ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens.

Miljö

Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet så att vi hushåller med resurser och begränsar negativ miljöpåverkan. Vi miljöstyr alla våra entreprenader och service-objekt enligt rekommendationer från vår branschorganisation Plåt & Ventföretagen. Genom att miljöstyra alla skeden i projektet kan vi uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.

Kvalitet

Vår företagsledning har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Varje arbetsledare inom företaget ansvarar för att kvalitetspolicyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom respektive ansvarsområden.

Vår kvalitetspolicy

  • Eklunds Vent & Plåt AB ska kännetecknas och genomsyras av kvalitet. Produkter, åtaganden och aktiviteter ska vara präglade av kvalitetsmedvetande.
  • Vårt övergripande kvalitetsmål är att tillgodose kundernas behov. Vi skall upprätthålla deras fulla förtroende för oss som leverantör.
  • Varje leverans ska utgöra rekommendation för kommande affärer.
  • Vårt anseende kommer att bedömas efter det engagemang vi visar i vårt dagliga arbete, efter våra interna förhållanden och framför allt efter vår attityd till ständig förbättring.