Om oss

Eklunds Vent & Plåt AB har varit verksamma inom byggnadsplåtslageri och ventilations-branschen sedan länge. Vi sitter idag i ändamålsenliga verkstads- och kontorlokaler i Visby. Genom åren har vi fått lång erfarenhet och goda kunskaper inom ventilations- och plåtslageribranschen. Vi kvalitetssäkrar alltid våra entreprenader, det gäller allt från en fungerande serviceavdelning till stora byggnadsplåtslageri- och ventilationsarbeten.

Lite historia:

1907
Franz Leonard Eklund startade F L Eklunds plåtslageri i Hallonbergska huset, numera känt som H10 i Hästgatsbacken. Franz Leonards egen fader hade plåtslageri, och Franz Leonard kom från Bollnäs till Visby med sin fru och nio barn. På 1910-talet flyttas företaget till S:t Hansgatan.

1937
Tre av Franz Leonardz söner, Gösta, Valo och John Eklund tar över firman. Man byter namn till Bröderna Eklunds Plåtslageri och flyttar till större lokaler i ett gammalt stall på Smedjegatan numera Hotell S:t Clemens.

1964
Företaget blir ett aktiebolag.

1970
Plåtverkstaden flyttar från Smedjegatan 3 till Bingebygatan 9 där man hyr av Gotlands kommun genom Gotlands Industrihus.

1977
Johns son Hans-Göran tar över Bröderna Eklunds Plåtslageri AB.

1984
Företaget flyttar in i nybyggda lokaler på Skarphäll Hyvelgatan 13. Arkitekt Curt Hjukström hade ritat och Arriba hade byggt det 800 m2 stora verkstadshuset med kontor.

1994
Företaget byter namn till Eklunds Vent & Plåt AB. Namnändringen gjordes i samband med arbeten på fastlandet.

2003
Hans-Göran säljer plåt- och ventilationsfirman till 2 anställda; Åke Magnusson och Roger Klingvall. De nya ägarna hyr lokaler/frd av Hans-Görans fastighetsbolag.

2008
Roger Klingvall köper ut Åke, som går i pension. Roger tar över rollen som VD och driver företaget vidare.

2011
Vi bygger egna nya lokaler på Österby vid Österbygatan 4 på fastigheten Takplåten 6, och flyttar till fullo in under början 2012.

2022
Roger säljer firman till Eric & Louise Ringqvist. Louise går in som VD i företaget.

Verksamheten

Vi på Eklunds Vent & Plåt har som målsättning att ständigt utbilda vår personal oavsett det gäller data, miljö eller nya innovationer. Miljö och kvalitet är ett viktigt led i vår kvalitetssäkring, vi arbetar förutom efter vår egen policy även efter Plåt & Ventföretagens kvalitetsprogram.

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetstänk.