Om oss

Eklunds Vent & Plåt AB har varit verksamma inom byggnadsplåtslageri och ventilations-branschen sedan länge. Vi sitter idag i ändamålsenliga verkstads- och kontorlokaler i Visby. Genom åren har vi fått lång erfarenhet och goda kunskaper inom ventilations- och plåtslageribranschen. Vi kvalitetssäkrar alltid våra entreprenader, det gäller allt från en fungerande serviceavdelning till stora byggnadsplåtslageri- och ventilationsarbeten.

Lite historia:

1907
Franz Leonard Eklund startade F L Eklunds plåtslageri i Hallonbergska huset, numera känt som H10 i Hästgatsbacken. Franz Leonards egen fader hade plåtslageri, och Franz Leonard kom från Bollnäs till Visby med sin fru och nio barn. På 1910-talet flyttas företaget till S:t Hansgatan vid nuvarande Rosas Café.

1937
Tre av Franz Leonardz söner, Gösta, Valo och John Eklund tar över firman. Man byter namn till Bröderna Eklunds Plåtslageri och flyttar till större lokaler i ett gammalt stall på Smedjegatan numera Hotell S:t Clemens.

1970
Plåtverkstaden flyttar från Smedjegatan 3 till Bingebygatan 9 där man hyr av Gotlands kommun genom Gotlands Industrihus.

1971
Företaget blir ett aktiebolag.

1977
Johns son Hans-Göran tar över Bröderna Eklunds Plåtslageri AB.

1984
Företaget flyttar in i nybyggda lokaler på Skarphäll Hyvelgatan 13. Arkitekt Curt Hjukström hade ritat och Arriba hade byggt det 800 m2 stora verkstadshuset med kontor.

1994
Företaget byter namn till Eklunds Vent & Plåt AB. Namnändringen gjordes i samband med arbeten på fastlandet.

2003
Hans-Göran säljer plåt- och ventilationsfirman till 2 anställda; Åke Magnusson och Roger Klingvall. De nya ägarna hyr lokaler/frd av Hans-Görans fastighetsbolag

2011
Vi bygger egna nya lokaler på Österby vid Österbygatan 4 på fastigheten Takplåten 6, och flyttar till fullo in under början 2012.

Verksamheten

Vi på Eklunds Vent & Plåt har som målsättning att ständigt utbilda vår personal oavsett det gäller data, miljö eller nya innovationer. Miljö och kvalitet är ett viktigt led i vår kvalitetssäkring, vi arbetar förutom efter vår egen policy även efter Plåt & Ventföretagens kvalitetsprogram.

Läs mer om vårt miljö- och kvalitetstänk.